Image for ”Urban Forum”

Projektets aktiviteter:

Stadsutveckling

Urban Forum

Urban Forum är ett nätverk med den centrala målsättningen att utveckla idéer och metoder för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Urban Forum sätter stadens offentliga rum i fokus och genomför under kulturhuvudstadsåret en rad sociala, tekniska och kulturella aktiviteter som till exempel dialoger, stora ombyggnationer och tillfälliga installationer i Umeå.

Urban Forum utgår ifrån ett generellt kommunalt förvaltningsuppdrag som tar sin utgångspunkt i öppenhet, demokrati och jämställdhet.

De åtta årstidernas park
Som en del av stadsutvecklingen mellan broarna i Umeå invigs Lugn och Ro – de åtta årstidernas park under vårdandets årstid.

Äventyrslek Umedalen
Under återvändandets årstid invigs Äventyrsleken på Umedalen: En ny mötesplats för alla med lusten att leka och upptäcka. Detta sker med en områdesfest som utgår ifrån de boendes egna intresseområden t.ex. graffiti, körsång och akrobatik. Äventyrsleken har skapats i en aktiv dialog med de boende på Umedalen.

Aktivitet Vasaplan
Under växandets årstid spirar en nyskapande trädgård i höjden. Fokus sätts på hur den plats som är kollektivtrafikens hjärta i Umeå, kan utvecklas. Utmaningen är att materialisera begrepp som upptäcka, transformera, tillgängligöra och kommunicera. Vasaplan är ett nationellt samverkansprojekt.

Arrangör: Umeå kommun
Kontakt Carl Arnö
Projektchef, samhällsbyggnad Umeå kommun
070 557 03 23
carl.arno@umea.se
Umeå kommun, 901 84 UMEÅ

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Urban Forum