Image for ”Verket / Ny Våg 2014”

Projektets aktiviteter:

Verket / Ny Våg 2014

Syftet med detta projekt är att stärka den alternativa musikscenen i Umeå, Västerbotten och Norrland genom att erbjuda möjligheten att boka band som annars inte skulle kunnat komma till Umeå. Det kommer att öka professionaliteten hos lokala och regionala arrangörer och musiker, underlätta kontakterna med utomstående musiker, peppa den lokala publiken, samt stärka Verkets och NyVågs ställning inom den internationella musikscenen.

Sex olika arrangörer från Verket och NyVåg ansvarar för varsitt arrangemang. Med hjälp och stöd från Verket kommer de att själva boka band och ansvara för att spelningarna genomförs. Verket står för utrustning, ljudteknik och hjälp med marknadsföring etc.

Arrangör: Verket och NyVåg
Mer info: http://verketumea.se/
Kontakt Hilda Edlund
verketforening@gmail.com
076-11 777 18

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Verket / Ny Våg 2014