Image for ”Vetenskapsluncher”

Projektets aktiviteter:

Populärvetenskap

Vetenskapsluncher

Populärvetenskapliga lunchföredrag om forskning vid Umeå universitet på Kafé Station varje torsdag under vår- och höstterminerna. Olika forsknings- och ämnesområden representeras och presenteras av forskare från samtliga av universitetets fakulteter.

Under 2014 kommer vetenskapslunchernas rubriker och ämnen sättas i anslutning till Kulturhuvudstadsårets temata med de åtta samiska årstiderna.

Mer info: http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/evenemang/vetenskapslunch/
Kontakt Per Melander
informatör, humanistiska fakulteten
per.melander@adm.umu.se
+46-90 786 93 79

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Vetenskapsluncher