Image for ”Voices of Umeå”

Projektets aktiviteter:

Nyskapande musik

Voices of Umeå

Voices of Umeå är ett experimentellt konstnärligt utvecklingsprojekt, som inbjuder Umeås befolkning att medverka i ett antal nyskapande musikaliska verk. Den mänskliga rösten som musikaliskt instrument integrerat med den digitala teknikens process- och bearbetningsmöjligheter utgör fundamentet i projektet. Tonsättaren Anders Lind leder projektet, som konstnärlig ledare vid Musikinriktningen/ Institutionen för estetiska ämnen/ Umeå universitet. Projektet startas våren 2012 och kulminerar under Umeås kulturhuvudstadsår 2014, då projektet summeras med bland annat ett uruppförande vid Norrlandsoperan av ett större scenkonstverk. Samverkan sker med Västerbottens museum, Interactive institute, Midgårdsskolan och Norrlandsoperan.

Arrangör: Umeå universitet
Mer info: http://www.estet.umu.se/konstnarlig-forskning/
Kontakt Anders Lind
anders.lind@estet.umu.se
070-655 18 22

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Voices of Umeå