Om programåret – de åtta samiska årstiderna

Den nordliga regionen har alltid betraktats som ett gränslöst land av samerna, EU:s enda urfolk. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi – sameland – och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede.

Vi delar därför in kulturhuvudstadsåret i åtta årstider som manifesterar det samiska perspektivet. Årstiderna har sin egen rytm och är formade av samernas kulturhistoria och närhet till naturen. Varje årstid har sin karaktär och sitt särdrag – precis som aktiviteterna under det europeiska kulturhuvudstadsåret.

Det fullständiga kulturhuvudstadsprogrammet kommer att bestå av hundratals projekt: huvudprojekt, festivaler och fristående programpunkter. Vissa projekt och aktiviteter kommer att återkomma varje årstid. Programmet fylls på kontinuerligt.

Med reservation för omväxlingar
Programåret har formats under flera år och är ännu är inte helt fastställt. På samma sätt som vädret växlar, förändras kreativa idéer och projekt med tiden. Vi vill därför be om överseende ifall saker och ting ändras innan kulturhuvudstadsåret börjar och slutar. Ett stort antal projekt tillkommer medan andra utgår eller byter färg och form.

Oavsett förändringar är vi övertygade om att året bjuder på tiotusentals unika berättelser som sätter det nordliga rummet på kartan för alltid!

Du är här: Startsida | Om programåret