Om programåret – de åtta samiska årstiderna

Den nordliga regionen har alltid betraktats som ett gränslöst land av samerna, EU:s enda urfolk. Ubmeje (Umeå) är en del av Sápmi – sameland – och urfolkets historia, kultur, näringar, religion och språk. Det samiska kalenderåret är ett sätt att levandegöra årets skiftningar och sätta fokus på det som är viktigt i varje skede.

Kulturhuvudstadsåret delades därför in i åtta årstider som manifesterade det samiska perspektivet. Årstiderna har sin egen rytm och är formade av samernas kulturhistoria och närhet till naturen. Varje årstid har sin karaktär och sitt särdrag – precis som aktiviteterna under Umeås kulturhuvudstadsår. Det fullständiga kulturhuvudstadsprogrammet bestod av hundratals projekt: huvudprojekt, festivaler och fristående programpunkter. Vissa projekt och aktiviteter återkom varje årstid.

Du är här: Startsida | Om programåret