The Glass House. Photo: Andreas Nilsson

Glashuset

Glashuset på Rådhustorget fanns till för att synliggöra de krafter som tillsammans format kulturhuvudstadsåret.

Grunden i Umeås kulturhuvudstadssatsning var medskapande. Alla hade möjlighet att skapa och påverka det kulturella innehållet före, under och efter kulturhuvudstadsåret. Glashuset stod mitt på Rådhustorget i centrala Umeå och var till för att synliggöra de krafter som tillsammans formade kulturhuvudstadsåret. I Glashuset kunde föreningar och kulturaktörer visa upp och marknadsföra sin verksamhet helt utan kostnad, till exempel med musik, teater, dans, utställningar eller workshops. Glashuset användes även av organisationer, kommuner och föreningar i regionen, andra kulturhuvudstäder i Europa samt Umeås vänorter. Intresset för att disponera huset var stort. Glashuset monterades ned februari 2015.


Foto: Håkan Göransson

Bakgrunden till Glashuset
Den fysiska utformningen av Glashuset var en medskapande process som leddes av Carl Arnö och Emma Karlsson, Umeå kommun. Personer som var delaktiga i formgivningsprocessen är Theresa Berg och Johannes Sjödin, industridesigners i Umeå, Olle Salomonsson, inredningsarkitekt i Umeå, samt Catharina Henje, Linda Bogren och Mikael Wiberg, forskningsavdelningen vid Designhögskolan. Det slutgiltiga förslaget ritades av Lars Rosenberg (telefon 0760-257053). Delar av den tekniska utrustningen i Glashuset sponsrades av företaget Mindspace Group AB i Umeå.

LARSROSENBERG

Du är här: Startsida | Medskapande | Glashuset