The Glass House. Photo: Andreas Nilsson

Glashuset

Ända sedan det byggdes har Glashuset på Rådhustorget varit till för att synliggöra de krafter som tillsammans format kulturhuvudstadsåret.

Från 15 december 2014 kan Glashuset inte längre bokas.

Grunden i Umeås kulturhuvudstadssatsning är medskapande. Det innebär att alla ska kunna skapa och påverka det kulturella innehållet före, under och efter kulturhuvudstadsåret. Glashuset står mitt på Rådhustorget i centrala Umeå och har varit till för att synliggöra de krafter som tillsammans formade kulturhuvudstadsåret. I Glashuset har föreningar och kulturaktörer kunnat visa upp och marknadsföra sin verksamhet helt utan kostnad, till exempel med musik, teater, dans, utställningar eller workshops.

Glashuset har även kunnat användas av organisationer, kommuner och föreningar i regionen, andra kulturhuvudstäder i Europa samt Umeås vänorter. Intresset för att disponera huset har varit stort och eftersom huset är en del i det långsiktiga arbetet fram till 2014, prioriterades föreningar och organisationer som vill arrangera aktiviteter som stärker kulturhuvudstadssatsningen.

Bakgrunden till Glashuset
Den fysiska utformningen av Glashuset var en medskapande process som leddes av Carl Arnö och Emma Karlsson, Umeå kommun. Personer som var delaktiga i formgivningsprocessen är Theresa Berg och Johannes Sjödin, industridesigners i Umeå, Olle Salomonsson, inredningsarkitekt i Umeå, samt Catharina Henje, Linda Bogren och Mikael Wiberg, forskningsavdelningen vid Designhögskolan. Det slutgiltiga förslaget ritades av Lars Rosenberg, tel 0760-257053. Delar av den tekniska utrustningen i Glashuset sponsras av företaget Mindspace Group AB i Umeå.

LARSROSENBERG

Du är här: Startsida | Engagera dig | Glashuset