Ons 26 nov - fre 28 nov 2014
Challenging Power

g14 – Att utmana makten

Att utmana makten – Challenging Power – är temat för den nationella konferensen g14 som hålls den 26-28 november 2014 på Umeå Folkets Hus. 

g14 samlar det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning utgör. Konferensen vill skapa förutsättningar för kritisk granskning, erbjuda utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya forskningskonstellationer.

g14 vill stimulera till samverkan mellan olika akademiska discipliner kring forskning som berör genus i hela dess komplexitet och mångfald. Ambitionen är att öppna för diskussion mellan praktiker och forskare för att gemensamt ringa in och adressera maktfrågor.

Samtal och möten får ta plats och lyfts fram!

Konferensdagarna erbjuder öppna debatter och rundabordssamtal samt andra alternativa och innovativa former för presentationer. Även workshops, paneler, seminarier, och alternativa arrangemang, artiklar och posterpresentationer.

Konferensen g14 är aktuell för alla, såväl inom som utanför akademins väggar. Vi har bjudit in organisationer, företag att delta och det öppnar upp för många infallsvinklar på genus.

G14 tänker stort, tänker smått! Flyttar gränser, perspektiv, metoder, handlingar och tanketraditioner. Praktiker roblematiseras och alternativ utforskas! Och oväntade konstellationer.

Vi utbyter skilda erfarenheter av att utmana makten och även innovativa former för ifrågasättanden, utforskande och analyser.

Arrangörer för g14 är Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Genusforskarförbund.
Konferensen genomförs i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

 

Öppna föreläsningar på g14!

Vi är glada att presentera att fyra föreläsningar kommer vara öppna för allmänheten att besöka. Vid dessa pass behövs ingen anmälan eller registrering, utan alla är hjärtligt välkomna!

Onsdag 26 november 15:30-17:00, Idun
Utmaningar och villkor för antirasistisk feminism
Europas fascister organiserar sig och får allt större makt. Likaså i Sverige. Har gränserna för vad som definieras för rasism flyttas fram? Har rasismen normaliserats allt mer? Det är dessa och andra aktuella frågeställningar som forskarna kommer att diskutera under g14.

Ett samtal mellan Maria Carbin, Linda Berg, Ylva Habel, Mikela Lundahl, Irene Molina och Diana Mulinari. Vill du läsa mer om sessionen, klicka här!

Torsdag 27 november 12:30 – 14:00, Idun
”Inför lif eller död?” 1010 år av samisk feministisk kamp
Under denna session får vi inte bara lyssna till forskare och praktikers tankar kring samisk samtid, historia och feminism, en bildkonstnär och två musiker finns även på plats!

Medverkande: May-Britt Öhman, Gunilla Larsson, Ellacarin Blind, Katarina Pirak Sikku, Sara-Helén Persson, Sara Ajnnak, Hillevi Ganetz.

Torsdag 27 november 16:15-17:45, Tonsalen
Genusforskning som en nödvändighet för att förstå, problematisera och driva jämställdhetsarbete – några exempel från kommunal och regional nivå
Konferensen g14 är ett samarrangemang mellan forskare och praktiker. Här får vi ta del av tankar och reflektioner rörande det praktiska jämställdhetsarbetet som bedrivs på kommunal och regional nivå samt dess koppling till genusforskningen.

Medverkande: Helene Brewer, Länsstyrelsen Skåne, Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten, Marianne Karlberg, Eskilstuna kommun, Linda Gustafsson, Umeå kommun

Fredag 28 november 10:30 – 12:00, Idun
Nature, Bodies, Technologies, Matters, and Responsibility. Feminist Interventions and Altercations
Hur kan genusvetenskap bedrivas i intersektionen mellan natur och teknik? Hur kan den lilla människans motstånd mot tekniska strukturer göra skillnad?

Ett samtal mellan Myra Hird, Jenni Laiti och Jessika Grahm som väver samman feminismens roll i klimat och teknikfrågor samt strategier för motstånd och alternativ. Sessionen modereras av Martin Hultman.
Diskussionen hålls på engelska.

Ons 26 nov - fre 28 nov 2014 Umeå folkets hus

Arrangör: Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS)
Del av projekt: Challenging Power
Mer info: http:/­/­www.g14.se
Kontakt
Johanna Overud
johanna.overud@ucgs.umu.se

Emma Skog
emma.skog@ucgs.umu.se

Besöksinformation för Umeå folkets hus

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | g14 – Att utmana makten