umea2014

Om Umeå2014

Kulturhuvudstadsåret har varit ett skyltfönster mot hela Europa. Vi har använt det för att visa att vi är en av Europas främsta kulturdrivna städer. Genom Umeå2014 har det kulturella utbytet mellan Umeå och övriga Europa ökat. Det innebär att Europa har fått chansen att lära känna Umeås kulturliv. Och att vi har knutit band med nya europeiska vänner.

Varför valdes Umeå?
I sin motivering framhöll juryn Umeås vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i Europa och att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Juryn var enhällig i sin rekommendation om att Umeå skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014. Umeå var en riktigt bra kulturstad redan innan utnämningen till Europas kulturhuvudstad. 2014 handlade mycket om att bygga vidare på vårt redan vitala kulturliv och bli ännu bättre.

Hur har kulturhuvudstadsåret genomförts?
Kulturhuvudstadsåret är ett projekt som ägdes av Umeå kommun med många intressenter och delprojekt. De flesta av aktiviteterna under 2014 arrangerades av föreningar, organisationer, kulturinstitutioner och andra aktörer. Umeå2014 har ett team som har samordnat kulturhuvudstadsåret, med uppbackning från delar av den kommunala organisationen.

Vad händer efter 2014?
Kulturhuvudstadsåret har handlat mycket om att bygga vidare på Umeås redan dynamiska kulturliv. Och nu när 2014 är slut ska vi fortsätta dra nytta av det vi har skapat – många år framöver. Umeå – en kulturstad i Europa med framtiden för sig.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014